דלג לתוכן עיקרי
36.24.01.09

עתודה לסיוע לעסקים במסלול חמ"ת

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה (תחת תחום רזרבה עבודה בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2010 תקציב עתודה לסיוע לעסקים במסלול חמ"ת הוא ₪45,949,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-רזרבה.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?