דלג לתוכן עיקרי
36.17.13.08

הכנסות מפעולות ואגרות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הכשרת הנדסאים וטכנאים (תחת תחום אגף להכשרה מקצועית בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מפעולות ואגרות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?