דלג לתוכן עיקרי
36.17.09.09

הכנסות מתפעול ושכ"ל

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מרכזי הכשרה ממשלתיים (תחת תחום אגף להכשרה מקצועית בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2008 תקציב הכנסות מתפעול ושכ"ל לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?