דלג לתוכן עיקרי
36.17.09.04

עבודה ארעית - הוראה והדרכה

תקציב מאושר: 13,550,000
תקנה תקציבית בתכנית מרכזי הכשרה ממשלתיים (תחת תחום אגף להכשרה מקצועית בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב עבודה ארעית - הוראה והדרכה הוא ₪4,740,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪13,550,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪9,217,222
תחת סעיף זה מוקצים 101 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)