דלג לתוכן עיקרי
36.17.04.05

הכנסות מדמי בחינות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית בחינות מקצועיות (תחת תחום אגף להכשרה מקצועית בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכנסות מדמי בחינות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?