דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אגף להכשרה מקצועית

36.17

1,014,196,000
בשנת 2012 תקציב אגף להכשרה מקצועית הוא ₪605,268,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,014,196,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪13,200,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪1,027,396,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪27,358,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪13,550,000 (1.32%)
  • תמיכות והעברות: ₪137,058,000 (13.34%)
  • רכש וקניות: ₪874,254,000 (85.09%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪666,891,916
תחת סעיף זה מוקצים 99 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?