דלג לתוכן עיקרי
36.15.26

השמת מפוני גוש קטיף

תקציב מאושר: 1,966,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום שירות התעסוקה בסעיף משרד התעשייה המסחר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2008 תקציב השמת מפוני גוש קטיף לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,966,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪25,000 (1.27%)
  • תמיכות והעברות: ₪854,000 (43.44%)
  • רכש וקניות: ₪1,087,000 (55.29%)

הביצוע בשנת 2007 עמד על ₪-1,265
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?