דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

החזר הוצאות והשתתפות הביטוח הלאומי

36.15.21.20

-
בשנת 2004 תקציב החזר הוצאות והשתתפות הביטוח הלאומי לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?