דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2012 תקציב שירות התעסוקה הוא ₪136,174,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪245,186,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪5,294,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪122,596,000 (50%)
  • תמיכות והעברות: ₪5,635,000 (2.3%)
  • רכש וקניות: ₪97,169,000 (39.63%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪160,603,820
תחת סעיף זה מוקצים 553 תקני כח אדם , ובנוסף 294 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?