דלג לתוכן עיקרי
36.14.27.08

העסקת עובדים ישראלים

תקציב מאושר: 47,000
תקנה תקציבית בתכנית פעולות תעסוקה במצבים (תחת תחום כח אדם תכנון והכוונה בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב העסקת עובדים ישראלים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪47,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-תשלומי העברה סוציאליים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?