דלג לתוכן עיקרי
36.14.22.56

מבחני תמיכה 2012 בבינוי, הסברה או הרחבה של מעונות יום

תקציב מאושר: 10,000,000
תקנה תקציבית בתכנית האגף לתעסוקת נשים (תחת תחום כח אדם תכנון והכוונה בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב מבחני תמיכה 2012 בבינוי, הסברה או הרחבה של מעונות יום לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪10,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-מוצרים ציבוריים.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?