דלג לתוכן עיקרי
36.13.14.82

הכנסה מאגרות מהנדסים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית רישום מהנדסים ואדריכלים (תחת תחום פעולות במערכת הייצור בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסה מאגרות מהנדסים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?