דלג לתוכן עיקרי
36.13.13.07

תחרות א"י יפה במפעלים

תקציב מאושר: 50,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידה לבטיחות תעסוקתית (תחת תחום פעולות במערכת הייצור בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב תחרות א"י יפה במפעלים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪50,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?