דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פעולות במערכת הייצור

36.13

56,543,000
בשנת 2007 תקציב פעולות במערכת הייצור הוא ₪30,347,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪56,543,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,160,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪1,300,000 (2.3%)
  • תמיכות והעברות: ₪376,000 (0.66%)
  • רכש וקניות: ₪54,565,000 (96.5%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪22,224,713
תחת סעיף זה מוקצים 72 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?