דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה בהחלטה 747

36.10.02.03

-11,500,000
בשנת 2008 תקציב השתתפות משרד המשנה לראש הממשלה בהחלטה 747 לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-11,500,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2008.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)