דלג לתוכן עיקרי
36.10.01.01

הכשרת נוער כולל: הוראה ותגבורים, הזנה, הסעות, שיפוצים והצטיידות

תקציב מאושר: 1,000
תקנה תקציבית בתכנית תכנית לחיזוק הצפון (תחת תחום תוכניות לחיזוק הצפון, בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הכשרת נוער כולל: הוראה ותגבורים, הזנה, הסעות, שיפוצים והצטיידות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪627,211
תקציב זה פעיל בין השנים: 2007 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)