דלג לתוכן עיקרי
36.07.08.07

אחזקת רכב ממשלתי ליח' לאזורי פיתוח

תקציב מאושר: 130,000
תקנה תקציבית בתכנית ייעוץ וביקורת (תחת תחום היחידה לאזורי פיתוח בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2006 תקציב אחזקת רכב ממשלתי ליח' לאזורי פיתוח הוא ₪40,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪130,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪29,680
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2006.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)