דלג לתוכן עיקרי
36.06.04

פעולות הממונה על ההיצף

תקציב מאושר: 1,753,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום עידוד סחר חוץ בסעיף משרד התעשייה המסחר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2012 תקציב פעולות הממונה על ההיצף הוא ₪25,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,753,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪1,753,000 (100%)

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪837,809
תקציב זה פעיל בין השנים: 1998 - 2012.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?