דלג לתוכן עיקרי
36.05.20.12

הכנסות משירותים לתעשיה

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית מכון הסיבים (תחת תחום עדוד למחקר תעשיתי בסעיף משרד התעשיה והמסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב הכנסות משירותים לתעשיה לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?