דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2004 תקציב השתתפות ותת במחקרי מו"פ לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-130,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?