דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות תקציב תמיכות בענפי המשק במימון בדיקת פרוייקטים בלשכת המדען

36.05.01.11

-24,900,000
בשנת 2007 תקציב השתתפות תקציב תמיכות בענפי המשק במימון בדיקת פרוייקטים בלשכת המדען הוא ₪-21,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-24,900,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-20,315,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)