דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הוצאות תפעול ואחזקה יחידת מידות ומשקלות

36.04.05.18

1,497,000
בשנת 2007 תקציב הוצאות תפעול ואחזקה יחידת מידות ומשקלות לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,497,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪1,175,000.

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪747,037
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2007.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)