דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב פעולות המפקח על הוא ₪96,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,397,000
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪3,023,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪804,000 (23.67%)
  • רכש וקניות: ₪2,593,000 (76.33%)

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪-1,491,887
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?