דלג לתוכן עיקרי
36.04.03.07

אבטחת ביקורות ע"י שוטרים

תקציב מאושר: 5,000
תקנה תקציבית בתכנית הפעלת החוק להגנת הצרכן (תחת תחום עידוד סחר פנים בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב אבטחת ביקורות ע"י שוטרים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪5,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2002 עמד על ₪2,374
תקציב זה פעיל בין השנים: 2001 - 2004.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)