דלג לתוכן עיקרי
36.02.25.22

ארנונה המעבדה לפיזיקה

תקציב מאושר: 1,000,000
תקנה תקציבית בתכנית המעבדה לפיסיקה (תחת תחום עידוד התעשיה בסעיף משרד התעשיה והמסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1997 תקציב ארנונה המעבדה לפיזיקה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪1,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?