דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2000 תקציב שיא כח אדם לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪27,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?