דלג לתוכן עיקרי
36.02.15.04

הכנסות עבור נטילת דוגמאות

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית פעולות חטיבת המזון (תחת תחום עידוד התעשיה - שרותים בסעיף משרד התעשיה והמסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות עבור נטילת דוגמאות לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?