דלג לתוכן עיקרי
36.01.09.27

קניית שירותי מחשוב משותפים עם משרד הרווחה

תקציב מאושר: 8,000,000
תקנה תקציבית בתכנית מיכון (תחת תחום מינהל ושירותים בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב קניית שירותי מחשוב משותפים עם משרד הרווחה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪8,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?