דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות יחידות המשרד בפרויקטים משותפים עם משרד הרווחה

36.01.09.26

-8,000,000
בשנת 2005 תקציב השתתפות יחידות המשרד בפרויקטים משותפים עם משרד הרווחה הוא ₪-8,000,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-הפחתות.

הביצוע בשנת 2004 עמד על ₪-8,000,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)