דלג לתוכן עיקרי
36.01.05

יחידת התכנון הכלכלי

תקציב מאושר: 17,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מינהל ושירותים בסעיף משרד התעשייה המסחר.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2006 תקציב יחידת התכנון הכלכלי לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪17,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • רכש וקניות: ₪17,000 (100%)

הביצוע בשנת 2005 עמד על ₪71,992
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2006.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?