דלג לתוכן עיקרי
36.01.04.42

הוצאות חשמל

תקציב מאושר: 2,263,000
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום מינהל ושירותים בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2012 תקציב הוצאות חשמל הוא ₪300,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪2,263,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2011 עמד על ₪1,243,883
תקציב זה פעיל בין השנים: 2011 - 2012.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)