דלג לתוכן עיקרי
36.01.04.36

הכנסות מפרסום מכרזים

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית אמרכלות (תחת תחום מינהל ושירותים בסעיף משרד התעשיה והמסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 1998 תקציב הכנסות מפרסום מכרזים לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?