דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2007 תקציב פיקוח על בטיחות, חוקי לא הוקצה.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪2,654,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:

הביצוע בשנת 2006 עמד על ₪9,235,416
תחת סעיף זה מוקצים 1 תקני כח אדם
תקציב זה פעיל בין השנים: 2004 - 2007.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?