דלג לתוכן עיקרי
בשנת 2006 תקציב השתתפות במשרד ראש הממשלה לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪459,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?