דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

העסקת מנהלי התוכניות המנהלתיות והאחראי על הקשרים הבינלאומיים בלשכת המדען

36.01.01.21

-
בשנת 2005 תקציב העסקת מנהלי התוכניות המנהלתיות והאחראי על הקשרים הבינלאומיים בלשכת המדען הוא ₪471,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-שכר בארץ.

הביצוע בשנת 2003 עמד על ₪2,324,000
תחת סעיף זה מוקצים 12 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 2002 - 2005.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)