דלג לתוכן עיקרי
36.01.01.11

הכנסות מבדיקות מתקני כיול

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית שירותים מרכזיים (תחת תחום מינהל ושירותים בסעיף משרד התעשייה המסחר).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2004 תקציב הכנסות מבדיקות מתקני כיול לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?