דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משרד הכלכלה

36

3,639,701,000
בשנת 2018 תקציב משרד הכלכלה הוא ₪3,792,215,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪3,639,701,000
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪10,861,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪3,650,562,000.
בנוסף, קיימת בסעיף זה הוצאה המותנית בהכנסה בסך של ₪37,160,000.
בסעיף זה קיימת הרשאה להתחייב על סכום של ₪940,151,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • שכר: ₪273,358,000 (7.49%)
  • תמיכות והעברות: ₪2,280,999,000 (62.48%)
  • רכש וקניות: ₪1,040,175,000 (28.49%)

הביצוע בשנת 2017 עמד על ₪3,588,588,818
תחת סעיף זה מוקצים 1,302 תקני כח אדם , ובנוסף 928 חודשי עבודה בלתי צמיתה (יועצים וקבלנים)
תקציב זה פעיל בין השנים: 1997 - 2018.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?