דלג לתוכן עיקרי
34.32.01.02

רזרבה להתיקרויות שכר

תקציב מאושר: 5,108,000
תקנה תקציבית בתכנית רזרבה להתייקרויות (תחת תחום רזרבות בסעיף משרד האנרגיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב רזרבה להתיקרויות שכר הוא ₪5,108,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך שכר-רזרבה.
תקציב זה פעיל בין השנים: 2021 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)