דלג לתוכן עיקרי
34.31.02.14

השתתפות ממשרדי ממשלה

תקציב מאושר: -3,450,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול ופעולות (תחת תחום מכון גיאולוגי בסעיף משרד האנרגיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2023 תקציב השתתפות ממשרדי ממשלה הוא ₪-3,450,000.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪-1,729,000
תקציב זה פעיל בין השנים: 2017 - 2023.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)