דלג לתוכן עיקרי
34.31.01.11

הכנסות ממכירת שירותים לשכר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום מכון גיאולוגי בסעיף משרד האנרגיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2022 תקציב הכנסות ממכירת שירותים לשכר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?