דלג לתוכן עיקרי
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנסות ממכירת שירותים לשכר

34.31.01.11

-
בשנת 2020 תקציב הכנסות ממכירת שירותים לשכר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

הביצוע בשנת 2019 עמד על ₪-58,735
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2020.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)