דלג לתוכן עיקרי
34.31.01.11

הכנסות ממכירת שירותים לשכר

תקציב מאושר: -
תקנה תקציבית בתכנית הוצאות שכר (תחת תחום מינהל האדמה והים בסעיף משרד האנרגיה והמים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב הכנסות ממכירת שירותים לשכר לא הוקצה.
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך הכנסות מיועדות-הכנסות תקציב רגיל.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?