דלג לתוכן עיקרי
34.30.04.02

סקרים ומענקי מחקר רב שנתיים

תקציב מאושר: 25,866,000
תקנה תקציבית בתכנית מדען ראשי (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד האנרגיה והמים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב סקרים ומענקי מחקר רב שנתיים הוא ₪4,000,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪25,866,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות-סובסידיה.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪18,896,961
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)