דלג לתוכן עיקרי
34.30.03.30

תמיכה במקטע מאגרים קטנים

תקציב מאושר: 50,000,000
תקנה תקציבית בתכנית יחידות מקצועיות (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד האנרגיה והמים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2018 תקציב תמיכה במקטע מאגרים קטנים לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪50,000,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?