דלג לתוכן עיקרי
34.30.03.01

פעולות כלליות בשימור אנרגיה

תקציב מאושר: 51,822,000
תקנה תקציבית בתכנית יעילות השימוש באנרגיה (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד האנרגיה והמים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב פעולות כלליות בשימור אנרגיה הוא ₪595,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪51,822,000
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך קניות-קניות בארץ.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪5,330,368
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)