דלג לתוכן עיקרי
34.30.03

יחידות מקצועיות

תקציב מאושר: 424,663,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד האנרגיה.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2024 תקציב יחידות מקצועיות הוא ₪424,663,000.
יחד עם הכנסות עצמיות של ₪150,000, סך ההוצאות תחת סעיף זה הן ₪424,813,000.
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪115,120,000 (27.1%)
  • רכש וקניות: ₪309,693,000 (72.9%)

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪350,858,458
תקציב זה פעיל בין השנים: 2015 - 2024.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?