דלג לתוכן עיקרי
34.30.03

יעילות השימוש באנרגיה

תקציב מאושר: 101,082,000
תכנית בתקציב המדינה - תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד האנרגיה והמים.
לרוב כוללת תקציב עבור פעילות מרכזית אחת של הממשלה. העברות תקציביות מבוצעות ברמת התכנית.
בשנת 2014 תקציב יעילות השימוש באנרגיה הוא ₪595,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪101,082,000
בחלוקה לפי סוגי הוצאה עיקריים:
  • תמיכות והעברות: ₪36,027,000 (35.64%)
  • רכש וקניות: ₪65,055,000 (64.36%)

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪111,940,141
תקציב זה פעיל בין השנים: 1999 - 2014.

מהם תתי הסעיפים של סעיף זה?