דלג לתוכן עיקרי
34.30.02.06

השתתפות ממשרדי הממשלה

תקציב מאושר: -385,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול ופעולות (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד האנרגיה והמים).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2014 תקציב השתתפות ממשרדי הממשלה הוא ₪-20,000.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-385,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2013 עמד על ₪-72,026
תקציב זה פעיל בין השנים: 2013 - 2014.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)