דלג לתוכן עיקרי
34.30.02.05

השתתפות באבטחת השר

תקציב מאושר: -91,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול ופעולות (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד התשתיות הלאומיות).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2013 תקציב השתתפות באבטחת השר לא הוקצה.
אחרי העברות תקציביות, התקציב הוא ₪-91,000
זוהי תקנת הכנסה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

באילו דרכים ושיטות מוציאים את הכסף בסעיף זה?