דלג לתוכן עיקרי
34.30.02.03

אחזקת רכב ממשלתי

תקציב מאושר: 2,474,000
תקנה תקציבית בתכנית תפעול ופעולות (תחת תחום מטה המשרד בסעיף משרד האנרגיה).
כוללת תקציב עבור הוצאה מסוג ספציפי בפעילות אחת של הממשלה.
בשנת 2024 תקציב אחזקת רכב ממשלתי הוא ₪2,474,000.
זוהי תקנת הוצאה המשמשת לצורך העברות פנים תקציביות-השתתפויות.

הביצוע בשנת 2022 עמד על ₪1,354,567
תקציב זה פעיל בין השנים: 2014 - 2024.

איך התקציב בסעיף זה השתנה לאורך השנים?

ערכי התקציב לאורך השנים (כפי שהופיעו בספרי התקציב)